Black and White 2 - Triki i kody

Czary nie wymagające many (modyfikacja wymogów many)

Trik ten polega na podmienieniu wartości w pliku tekstowych zawartym w grze. Dzięki czemu możemy ręcznei edytować to ile many jest wymagane na każdy cud oddzielnie.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że wymaga to modyfikacji pliku skladowego gry, więc zawsze lepiej zrobić jego kopie, przed rozpoczęciem zabawy.


Ścieżka wybrana przy instalacji gry ..lionhead studiosblack & white 2databalancegamebalancemiracle.txt


Otwieramy powyższy plik edytorem tekstowym (np. Notatnikiem). Znajduje się tam lista cudów. Każdy cud wraz ze swoimi wartościami wygląda miej więcej tak:

ARTEFACT_EPIC_WONDER_NUMBER_EARTHQUAKE 800000 1 1 1 6 0

Jest to linijka odpowiadająca za cud trzęsienia ziemi. My skupimy się na pierwszej wartości znajdującej się za nazwą (w tym przypadku 800000). Zamiast niej wpisujemy własną wartość. Jeżeli chcemy żeby cud nie wymagał w ogóle many wpisujemy 0.

W niektórych przypadkach wymagane jest rozpoczęcie gry od nowa, aby trik zadziałał...

Zmiana właściwości chowańca

Postępujemy analogicznie do poprzedniego triku, otwierając plik skłądowy z gry.

Ścieżka wybrana przy instalacji gry ..lionhead Studiosblack & white 2datacreaturefeaturedisable.csv

Ujrzymy liste właściwości dotyczących chowańca. O tym które mają być uaktywnione decydujemy podstawiając wartośc 1, a wyłączamy wartością 0.